Βιλλάζ Πεντέλης

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ΒΙΛΛΑΖ Πεντέλης, ζητεί νοσηλεύτρια ΔΕ&ΤΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για μόνιμη εργασία.
Κυκλικό ωράριο. Καλές αποδοχές.
Ώρες επικοινωνίας: 11:00-19:00