Εσωτερικοί

Μονάδα Φροντίδας

Βιλλάζ Πεντέλης

Στον εσωτερικό χώρο έχουν δημιουργηθεί αίθουσες με βάση τον βαθμό αυτονομίας των φιλοξενούμενων στην περάτωση βασικών λειτουργιών (επίσκεψη στην τουαλέτα, λήψη τροφής), την διατήρηση των νοητικών ικανοτήτων αλλά και την ύπαρξη ψυχικών παθήσεων και συμπεριφοράς.

Βιλλάζ Πεντέλης
Θαλπωρή
Ασφάλεια
Στοργή
Φροντίδα
Μετάβαση στο περιεχόμενο