Προσωπικό

Μονάδα Φροντίδας

Βιλλάζ Πεντέλης

Η Μονάδα Φροντίδας ΒΙΛΛΑΖ Πεντέλης στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα, αφοσιωμένη στην υπηρεσία των ενοίκων της. Της ομάδας ηγούνται ο επιβλέπων γιατρός, η διευθύντρια φιλοξενίας και η ​προϊσταμένη νοσηλείας.

Το ειδικό προσωπικό συμπληρώνεται από φυσιοθεραπευτέςκοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους με εξειδίκευση στις ανάγκες της ώριμης ηλικίας.

Οι συνοδοί – φροντιστές των ενοίκων είναι όλοι πτυχιούχοι νοσηλευτές.

Το βοηθητικό προσωπικό απαρτίζουν η ομάδα παρασκευής της τροφής με πεπειραμένο chefκαθαριστέςσυντηρητές και κηπουροί.

Σχετικά με τα μέλη της

Τα μέλη της ομάδας μας επιλέγονται αυστηρά, βάση όχι μόνο των τεχνικών τους ικανοτήτων αλλά και της ουσιαστικής τους δυνατότητας να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με γνήσιο ενδιαφέρον και υπεύθυνη φροντίδα.

Από τη στιγμή που προσλαμβάνονται παρακολουθούν εντατικό εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που αφορά τόσο σε πρακτικά τεχνικά θέματα καθημερινών λειτουργιών και αντιμετώπισης κρίσεων όσο και σε θεωρητικά θέματα εμβάθυνσης στην ψυχολογία και στις ιδιαίτερες ανάγκες της ώριμης ηλικίας.

Βιλλάζ Πεντέλης
Το κέντρο στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα, αφοσιωμένη στην υπηρεσία των ενοίκων της
Θαλπωρή
Ασφάλεια
Στοργή
Φροντίδα
Βιλλάζ Πεντέλης

Φιλοσοφία μας

Κύριο στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι η προσαρμογή του επιπέδου της φροντίδας στις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ενοίκου με το μέγιστο βαθμό ευαισθησίας και διακριτικότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο