Υπηρεσίες

H μονάδα φροντίδας προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθημερινής φροντίδας των ενοίκων της.

Στην μονάδα μας παρέχουμε 24ωρη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα από καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας έτσι, ώστε να ανταποκρινόμαστε σε
επιμέρους επιθυμίες των ενοίκων μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο