Βιλλάζ Πεντέλης

Υπηρεσίες

Πρίν από 40 χρόνια ο Γεώργιος Μακρής δημιούργησε μέσα στη μονάδα πρότυπο γηριατρικό τμήμα
που ειδικεύεται στις ανάγκες και τα προβλήματα των ηλικιωμένων.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Στην μονάδα μας παρέχουμε 24ωρη ιατρική παρακολούθηση με δύο εξειδικευμένους γιατρούς της μονάδας καθώς επίσης και με εξωτερικούς συνεργάτες γιατρούς, που χρησιμοποιούν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Επίσης, υπάρχει εικοσιτετράωρη φροντίδα από καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό όπου παρακολουθεί και χορηγεί στον ένοικο την φαρμακευτική αγωγή του.
Τέλος η μονάδα μας συνεργάζεται με νοσηλευτικές μονάδες και ταμεία.